Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-08-10 15:51

PostNord förvärvar Distribution Services A/S

Post Danmark A/S, som ingår i PostNord-koncernen, har ingått ett avtal med ZimmerGroup A/S om att förvärva samtliga aktier i Distribution Services A/S. Distribution Services A/S är specialiserat på paketering och hantering av oadresserade försändelser och företaget har sedan 2003 varit underleverantör till Post Danmark.

-Förvärvet är ett led i Post Danmarks arbete med att förändra företaget och skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. Vi tar över ett välskött företag som vi har haft ett nära samarbete med i många år, och vi vill nu knyta förädlingen av våra produkter närmre vår övriga verksamhet, säger Henning Christensen, chef för PostNords affärsområde Breve Danmark.

-Vi ser överlåtelsen som en både naturlig och nödvändig utveckling av ett välfungerande samarbete. Vi i Zimmer Holding är glada över att fortsätta utveckla samarbetet med såväl Distribution Services som Post Danmark de kommande åren, säger Jens E. Zimmer, Vd Zimmer Holding.

Post Danmarks kunder och Distribution Services A/S medarbetare kommer inte påverkas av förvärvet.

- Företaget kommer att fortsätta som hittills och från Post Danmarks sida kommer vi enbart tillsätta en ny toppchef. Verksamheten skall i övrigt drivas med samma ledning och på samma plats som hittills, säger Henning Christensen.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Övertagandet kommer att äga rum 1 januari 2013 och förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Distribution Service A/S ingår i Zimmer Holding-koncernen. Företagets huvudverksamhet de senaste åtta åren har varit efterbehandling och färdigställande av tryckta medier till distribution, med PostDanmark som största kund, samt distribution av tidskritiska varor. Distributionsverksamheten är sedan den 1 maj 2012 ett eget företag inom Zimmer Holdinig-koncernen med Post Danmark som enda kund. Distributions Service har cirka 160 medarbetare.


Senast uppdaterad: 2012-08-10 15:51