Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-04-24 14:37

PostNord utser ny affärsområdeschef för Breve Danmark

Den 1 maj 2012 tillträder Henning Christensen som ny chef för PostNords affärsområde Breve Danmark.

Henning Christensen har stor erfarenhet av den danska brevmarknaden utifrån sin nuvarande position som chef för Produktion & Transport inom PostNords danska verksamhet. Den nya befattningen innebär att Henning Christensen blir medlem av PostNords koncernledning och ledningen för Post Danmark A/S.

- Jag är mycket nöjd med att Henning Christensen tar över ledningen för den danska brevaffären och jag har fullt förtroende för att det kommer att ske med lika bra resultat som hittills, säger PostNords koncernchef Lars Idermark.

Nuvarande affärsområdeschef, Finn Hansen, kommer att leda arbetet med att införa en ny verksamhetsstyrningsmodell, ”EFQM” i PostNord-koncernen. Inom PostNords danska verksamhet har man arbetat med denna verksamhetsstyrningsmodell i flera år med bra resultat, och därför ska den nu implementeras i hela koncernen.

- Under Finn Hansens ledning har ett omfattande förändringsarbete genomförts i den danska brevaffären med mycket bra resultat. Finn Hansen har därför goda förutsättningar för att lösa uppgifterna med den nya verksamhetsstyrningen. Modellen fokuserar på engagemang, kundorientering, ledarskap och medarbetarskap och skapar goda möjligheter för att fortsätta utveckla verksamheten på ett sätt som är till gagn för kunderna, medarbetarna och ägarna, säger Lars Idermark.


Senast uppdaterad: 2012-04-24 14:37