Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-02-01 11:20

Byrknes Auto är nu en del av PostNord

PostNord har idag slutfört förvärvet av inkråmet i norska Byrknes Auto A/S. Verksamheten ingår i PostNords räkenskaper från och med 1 februari 2013 som en del av affärsområde Logistik. Förvärvet innebär ytterligare en förstärkning av PostNords position på den växande norska logistikmarknaden.

- Vi hälsar Byrknes Autos kunder och anställda välkomna till Nordens ledande kommunikations- och logistikföretag. Förvärvet innebär att vi ytterligare stärker vår position på den växande norska logistikmarknaden, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

Byrknes Auto är en av Norges största termotransportörer. Företaget erbjuder primärt tjänster för fisk- och dagligvarutransporter. Byrknes Auto omsatte 2011 293,6 MNOK. Antalet anställda uppgick till cirka 100 personer.

- Med förvärvet av Byrknes Auto, och tidigare Harlem Transport, får vi en stark position inom dagligvaror och fisk i Norge, vilket ger oss bättre logistikbalanser och skapar möjligheter till ny organisk tillväxt, säger Robin Olsen, VD Tollpost Globe.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013, kl 11.00 CET.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läser mer om PostNord på www.postnord.com.

Tollpost Globe ingår i PostNord-koncernen och är ett av Norges tre största transportföretag. Företaget hade 2011 en omsättning på cirka 2,7 mrd NOK samt hade 900 medarbetare och 700 chaufförer fördelade på 29 avdelnngar. Föetaget hanterar cirka 60 000 paket varje dag och huvudkontoret ligger i Oslo.


Senast uppdaterad: 2013-02-01 11:20