Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-01-03 13:30

Distribution Services A/S är nu en del av PostNord

Post Danmark A/S, som ingår i PostNord-koncernen, har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Distribution Services A/S. Verksamheten ingår i PostNords räkenskaper från och med den 1 januari 2013. Distribution Services A/S är specialiserat på paketering och hantering av oadresserade försändelser och företaget har sedan 2003 varit underleverantör till Post Danmark.

- Vi hälsar de cirka 160 medarbetarna välkomna till PostNord. Förvärvet är ett led i Post Danmarks arbete med att förändra företaget och skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. Vi tar över ett välskött företag som vi har haft ett nära samarbete med i många år, och vi vill nu knyta förädlingen av våra produkter närmre vår övriga verksamhet, säger Henning Christensen, chef för PostNords affärsområde Breve Danmark.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari kl 13.30 CET.


Senast uppdaterad: 2013-01-03 13:30