Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-04-26 15:00

Koncernchef för PostNord

Lars Idermark lämnar som tidigare meddelats PostNord AB för att tillträda som VD och koncernchef för Södra. Rekrytering av efterträdare pågår.

Det har nu fastställts att Lars Idermark lämnar PostNord den 15 maj 2013. K.B. Pedersen som är vice VD och vice koncernchef inträder som VD och koncernchef till efterträdare tillträtt.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013.


Senast uppdaterad: 2013-04-26 15:00