Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-10-11 14:34

Kraftig tillväxt för e-handeln i Norden

Den nordiska e-handelsmarknaden befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Enligt en ny rapport från PostNord handlade drygt 14 miljoner nordbor varor på nätet förra året. Nästan var tredje nordbo e-handlade varor minst en gång per månad. Danmark toppar listan i Norden när det gäller andelen konsumenter som handlar varor på nätet varje månad, medan Norrmännen är de som i genomsnitt spendera högst belopp. PostNord bedömer att den nordiska e-handelsmarknaden omsätter cirka 100 miljarder kronor.

Den kraftiga tillväxten för e-handeln märks också hos PostNord där de e-handelsrelaterade paketvolymerna till, från och inom Norden ökade med tio procent det första halvåret i år jämfört med motsvarade period 2012.

Allt fler detaljhandelsföretag i Norden satsar nu stort på näthandel och flera internationella e-handelsföretag har det senaste året valt att expandera på den nordiska marknaden. Bidragande orsaker till att Norden ligger långt fram i utvecklingen är den utbredda användningen av internet, god tillgång till mobiltelefoni samt mobilt bredband och att samtliga länder överlag har en köpstark befolkning.

-De senaste årens kraftiga tillväxt visar att den nordiska e-handelsmarknaden spelar en allt viktigare roll både för konsumenter och för företag. Konkurrensen från internationella aktörer blir allt hårdare vilket innebär att de nordiska företagen måste driva utvecklingen ytterligare ett snäpp för att behålla försprånget på sin hemmamarknad, säger Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord.

Med ökad tillväxt följer också ökade konsumentkrav. Konsumenterna vill ha varorna allt snabbare, själva välja hur de ska få varan levererad och att returerna ska fungera smidigt. Nästan var tredje e-handelskonsument i Norden förväntar sig max tre dagars leveranstid. Danskarna skiljer sig från övriga nordbor genom att förvänta sig ännu kortare leveranstid.

- Snabba transporter och effektiv lagerhållning är en förutsättning för att lyckas med e-handel. För e-handelsföretag är logistik och varuförsörjning lika affärskritiskt som innovationskraft och servicetänkande, säger Arne Andersson.

Likheterna mellan e-handelskonsumenterna i Norden är många, men av rapporten framgår också att det finns tydliga skillnader i beteende beroende på vilket land man kommer ifrån. En av de största skillnaderna hur man vill betala för sina varor. Medan svenskarna helst vill betala i efterskott genom faktura föredrar norrmän och danskar att betala med konto- eller kreditkort. Finländarna väljer däremot i första hand att betala direkt genom sin bank.

Danskar och norrmän handlar mest frekvent, följt av svenskarna. Finländarna ligger något efter. Norrmännen toppar listan när det gäller det genomsnittliga belopp som man e-handlade varor för under 2012.

Fyra av tio nordiska e-handelskonsumenter e-handlade under 2012 varor från en utländsk sajt. Mest populärt är det att handla från brittiska sajter, följt av amerikanska och tyska. När de nordiska konsumenterna e-handlar varor från andra nordiska sajter är det framförallt från svenska webbutiker.

Andel av befolkningen i respektive land som e-handlar varor minst en gång i månaden
Danmark: 35%
Norge:34%
Sverige:28%
Finland:19%

Andel av befolkningen som handlade varor på nätet någon gång per år
Norge:88%
Danmark:87%
Sverige:85%
Finland:71%

Hur mycket varje e-handelskonsument handlade för på internet under 2012
Norge:7 914 SEK
Danmark: 5 897 SEK
Sverige: 5 212 SEK
Finland: 4 800 SEK
Växelkurs 130101

För fler resultat se bifogad rapport E-handeln i Norden 2013

Om undersökningen
Rapporten bygger på intervjuer som genomfördes i januari 2013 i riksrepresentativa urval med privatpersoner i Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18-79 år. Undersökningen har genomförts med TNS SIFOs internetpanel med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 privatpersoner i Danmark, 1000 privatpersoner i Finland och 1000 privatpersoner i Norge.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-10-11 14:34