Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-12-03 16:37

Mats Johansson utsedd till tf VD i PostNord Logistics

Mats Johansson har idag utsetts till tillförordnad VD i PostNord Logistics AB och chef för affärsområdet Logistik. Mats Johansson tillträder den 1 januari 2014 då nuvarande VD för PostNord Logistics Henrik Höjsgaard lämnar koncernen för att bli VD och koncernchef för Proffice. Rekrytering av ersättare för Henrik Höjsgaard pågår. Mats Johansson är idag chef för Finance & Operations i PostNords affärsområde Logistik.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2013.


Senast uppdaterad: 2013-12-03 16:37