Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-06-12 16:00

NKL och Transbothnia är nu en del av PostNord

PostNord AB har idag slutfört förvärvet av Bilfrakt Bothnia ABs dotterbolag Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) och Transbothnia AB. De förvärvade bolagen har före förvärvet tillförts verksamhet inom industri- och dagligvarulogistik från Bilfrakt. Verksamheterna ingår i PostNords räkenskaper från och med 12 juni 2013 som en del av affärsområdena Logistik.

- Vi hälsar NKLs och Transbothnias kunder och anställda välkomna till Nordens ledande kommunikations- och logistikföretag. Förvärvet innebär att vi breddar vår logistikverksamhet i Sverige med styckegods, partigods och thermo och att vi ytterligare stärker vår position på den växande nordiska logistikmarknaden, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

De verksamheter inom Bilfrakt som PostNord förvärvat omsatte under 2012 cirka en miljard kronor, har 280 anställda och är ledande i Norrland inom styckegods, partigods och thermo. Till största del används externa åkare i verksamheterna som har terminaler i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund och Överkalix.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2012 cirka 14,8 miljarder SEK och utgör en drygt tredjedel av koncernens omsättning. PostNord utvecklar sin logistikverksamhet till att bli den ledande aktören på den nordiska logistikmarknaden. Det sker bland annat genom ytterligare breddning av produktportföljen. PostNord förvärvade 2012 bland annat Green Cargos verksamhet inom tredjepartslogistik.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2013.


Senast uppdaterad: 2013-06-12 16:00