Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-07-22 15:43

PostNord förvärvar Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen

PostNord har tecknat avtal om inkråmsförvärv av Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen. Förvärvet innebär att PostNords affärsområde Strålfors stärker sin position på den polska marknaden för kommunikationslösningar.

Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som skapar starkare och mer personliga kundrelationer. Ett av Strålfors fokusområden är lösningar för fysisk och digital individualiserad kundkommunikation.

Den verksamhet inom Itella i Polen som PostNord tecknat avtal om att förvärva hanterar från sin enhet i Warzawa brevutskick i stora volymer. Under 2012 gjordes cirka 60 miljoner utskick och de har 50 fast anställda.

- Genom denna affär fortsätter vi genomföra vår strategi att erbjuda ett brett spektra av kommunikationslösningar till våra kunder. Vi stärker vår närvaro i Polen och skapar möjlighet till fortsatt tillväxt på en intressant marknad, säger Per Samuelson, VD Strålfors AB.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2013.


Senast uppdaterad: 2013-07-22 15:43