Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-09-02 09:31

PostNord kraftsamlar inom logistik

Med start idag samlar PostNord sitt nordiska logistikerbjudande under ett nytt varumärke, PostNord Logistics. Varumärkesbytet är startskottet för ett offensivt förändringsarbete för att bli förstahandsvalet som logistikpartner i Norden.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland omsatte 2012 cirka 15 miljarder kronor och utgör en dryg tredjedel av koncernens omsättning. Under andra kvartalet 2013 ökade omsättningen inom logistik med 19 procent, varav sex procent organiskt.

- Norden är vår hemmamarknad och vi kan den bättre än någon annan. Vår ambition är att vara den bästa samarbetspartnern för företag i Norden med höga krav på smart logistik. Ett gemensamt varumärke är ett viktigt steg i detta arbete, säger Henrik Höjsgaard, VD för PostNord Logistics.

PostNord har genom egen tjänsteutveckling och förvärv under de senaste åren bredda sitt erbjudande och ökat sin geografiska närvaro inom logistik. I Sverige har koncernen bland annat förvärvat Green Cargos verksamhet inom tredjepartslogistik och delar av Bilfrakts verksamhet inom stycke- och partigods samt termo. Idag tillhandahåller PostNord Logistics allt från butikspåfyllning för detaljhandeln till tyngre transporter för industrin och är komplett logistikleverantör inom paket, express och bud, styckegods, partigods, air and ocean, termo och tredjepartslogistik.

- Logistik och varuförsörjning är idag lika affärskritiskt som innovationskraft och servicetänkande. Företag i och utanför Norden ser allt mer de nordiska länderna som en marknad. Efterfrågan växer på gränsöverskridande och kostnadseffektiva helhetslösningar. Med den kraftsamling vi nu gör står vi ännu bättre rustade för att möta efterfrågan idag och i framtiden, säger Henrik Höjsgaard.

Bytet till det nya varumärket PostNord Logistics sker etappvis, där Sverige är först ut och fortsätter sedan med Danmark, Finland, Norge och Tyskland under hösten 2013 och våren 2014. I Sverige byter Posten Logistik, P.EX. och Nils Hansson Logistics namn den 2 september. Så småningom gäller detta även de förvärvade bolagen Transbothnia och Nordisk Kyl Logistik (NKL). I Sverige fortsätter samtidigt Posten att lämna ut brev och paket via daglig postutdelning och 1600 postombud.


Senast uppdaterad: 2013-09-02 09:31