Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-09-12 09:00

Black Friday och Cyber Monday stor möjlighet för svensk detaljhandel

Svensk detaljhandel har stora möjligheter att öka sin julförsäljning genom att göra gemensam sak för att på allvar etablera Black Friday och Cyber Monday i Sverige. Allt fler detaljhandelsföretag i Sverige följer den amerikanska handelns tradition att sänka sina priser sista helgen i november, men fortfarande är det förhållandevis få konsumenter som känner till detta. Därför vänder sig många snarare till utländska sajter för att julhandla på nätet dessa dagar.

Det är fortfarande drygt tre månader kvar till jul, men planeringen inför årets julhandel är i full gång. PostNord kommer till exempel att öppna cirka 50 nya utlämningsställen för att avlasta de postombud där det varit extra utmanande att hantera de allt högre volymer som den växande e-handeln resulterar i. Förra året handlade de svenska konsumenterna julklappar på nätet för cirka 4,2 miljarder, vilket fram till den 18 december motsvarade drygt en femtedel av alla julklappsinköp. Nästan var fjärde julklapp som köptes på nätet inhandlades före den 25 november. 

- En allt högre andel av konsumenternas julklappsinköp sker online, och framförallt sker en stor del av den tidiga julhandeln på internet. Förra året var också första gången PostNord på allvar märkte att allt fler företag satsar på att få igång handeln tidigare. Fler satsade till exempel på att sänka priserna kraftigt sista helgen i november, inspirerade av det som i främst USA kallas för Black Friday och Cyber Monday, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Enligt PostNords senaste e-barometer sker en allt högre andel av svenskarnas e-handelsköp från utländska sajter. Var tredje svensk e-handelskonsument köpte varor på internet från utlandet under andra kvartalet i år, och drygt var fjärde e-handlad försändelse som nådde svenska hushåll kom från utlandet. Framförallt inom kläder/skor blir konkurrensen från utländska sajter allt tuffare. Den svenska detaljhandelns försäljning av kläder/skor via nätet växte endast med två procent det andra kvartalet, den lägsta tillväxttakten sedan enskilda branscher började särredovisas i e-barometern 2011.

- Slaget om de svenska konsumenterna kommer att bli ännu tuffare på nätet framöver. Det gäller för de svenska detaljhandelsföretagen att tillvarata alla möjligheter att vinna konsumenterna. En sådan stor möjlighet är att kraftsamla kring Black Friday och Cyber Monday som ännu är allt för okänt bland svenska konsumenter. I media och på internet var det förra året till exempel betydligt vanligare att rabatter från amerikanska sajter listades, trots att svenska webbutiker hade precis lika bra erbjudanden, säger Arne Andersson.

I år kommer PostNord bland annat kommunicera Black Friday och Cyber Monday aktivt genom PR-insatser och i egna kanaler, till exempel i den redaktionella delen av Uppslaget som omger oadresserad direktreklam.


Senast uppdaterad: 2014-09-12 09:00