Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-03-04 08:03

E-handeln går urstarkt – högsta tillväxten sedan 2007

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 17 procent under 2013 och omsatte 37 miljarder kronor. Den kraftiga tillväxten beror bland annat på att tillgängligheten till konsumtion ökat när allt fler konsumenter ständigt är uppkopplade. Dessutom blir detaljhandeln allt bättre på att integrera sina fysiska och digitala butiker. Det framgår av e-barometern för 2013 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

E-barometern visar att hemelektronik är den bransch som omsätter mest på internet. Förra året omsatte branschen 8,8 miljarder kronor på nätet och e-handeln står idag för cirka 20 procent av branschens totala försäljning. Under fjärde kvartalet var det dock sporthandeln och branscher som leksaker och kosmetika som hade starkast tillväxt.

Tre av tio svenskar handlar varor på internet minst en gång i månaden och de som e- handlar mest är barnfamiljer. PostNord levererade förra året flest e-handelsrelaterade paket per hushåll till boende i Norrlands inland.

En tydlig trend är att konsumenter i ökad utsträckning besöker både fysiska och digitala butiker för att planera och genomföra inköp. Drygt sex av tio konsumenter gjorde under 2013 någon gång research i en webbutik kring en specifik produkt för att sedan handla den i en fysik butik. På motsvarande sätt prövande eller tittade var fjärde konsument någon gång på en specifik produkt i en fysisk butik för att sedan köpa samma vara i en webbutik. Beteendet ställer helt nya krav på detaljhandeln.

- Konsumenternas makt över detaljhandeln blir allt mer påtaglig. De vill kunna handla när, var och på det sätt de vill och själva bestämma när och var varorna ska levereras. Vinnarna blir de detaljister som kan skapa konsumentupplevelser som är desamma i alla inköpskanaler. De som lyckas kombinera fördelarna med försäljning i fysiska butiker med de styrkor som konsumenter upplever med digital handel, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Ökade konsumentkrav innebär också större krav på leveransen. Det ska gå snabbt, returhanteringen ska vara smidig och kunden vill själv bestämma hur och var de ska få sina paket levererade. För PostNord innebär det att det blir fler paket på hyllorna hos postombuden, att fler stora paket levereras direkt hem till konsumenter även på kvällstid och att brevbäraren delar ut fler paket i svenskarnas postlådor. Under 2013 ökade PostNords paketvolymer i Norden med 12 procent.

- Paketen är de nya breven. Engagemanget kring de e-handlade paketen är mycket stort. Man vill kunna följa sitt paket från beställning till leverans och uttrycker gärna sin glädje i sociala medier när brevbäraren levererat, säger Arne Andersson.

Om e-barometern
PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsument- och en företagsundersökning.

Information till e-barometern för fjärde kvartalet 2014 samlandes in vi intervjuer med 476 företag med försäljning över internet under januari 2014. Konsumentundersökningen genomfördes mellan den 3-13 januari 2014med 2434 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18-79 år med hjälp av TNS SIFOs webbpanel. För ytterligare information om metod se bifogad rapport.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-03-04 08:03