Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-02-28 11:00

Finalisterna i PostNord Logistics Award utsedda

För tolfte året i rad delas Sveriges ledande logistikpris ut - PostNord Logistics Award. Årets finalister är BEAst/Peab, Lidl, X-Sam och Ystad-Österlenmodellen. Vid en ceremoni på PostNords huvudkontor den 26 mars utses vinnaren som får ta emot priset för 2013 års bästa logistiklösning.

Juryns ordförande Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet, anser att alla finalister är goda exempel på innovativa logistikklösningar. De lever upp till de höga krav på kreativitet, lönsamhet samt miljö- och klimatpåverkan som juryn ställer.

– Företagens logistik blir en alltmer affärskritisk fråga och fler företag inser därför att deras logistiklösningar blir en central punkt för hela verksamheten. Årets finalister verkar i vitt skilda branscher och även om dessa företag skiljer sig åt när det gäller inriktning är det väldigt tydligt hur deras nyskapande och kreativa logistiklösningar på ett positivt sätt bidragit till verksamheternas konkurrenskraft och till ett nytänkande i sin bransch, säger Mats Abrahamsson.

Läs mer om PostNord Logistics Award här: www.postnordlogistics.se/logistikpriset  

Juryns motiveringar för respektive finalist:

BEAst/Peab
Peab har förändrat sin varuförsörjning och byggplatslogistik i grunden, vilket bidragit till högre kostnadseffektivitet, högre kvalitet och kortare byggtider. Peabs logistikförändringar har i BEAsts regi omsatts till branschstandards med en positiv påverkan på såväl kostnader, miljö och arbetsmiljö för hela byggbranschen.

Lidl
Inom den svenska dagligvaruhandeln har Lidl ett helt unikt logistikupplägg. Logistiken är verksamhetens hjärta och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led – korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet.

X-Sam
Genom att samla alla aktörer i en bransch och utnyttja synergier och skalfördelar i deras distribution har X-Sam byggt upp ett effektivt, högkvalitativt och miljöanpassat distributionsnätverk baserat på 17 lokala samarbetspartners som oavbrutet mäts och utvecklas.

Ystad-Österlenmodellen
Tillsammans har Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner gjort det som alla andra pratar om: samordnat leveranserna av livsmedel till sammanlagt 124 kommunala institutioner. Med ny upphandlingsmodell och samordnade leveranser ökas effektiviteten i transportflödena och de totala transporterna reduceras kraftigt till nytta för klimat, arbetsmiljö och trängsel.

Tidigare vinnare av PostNord Logistics Award: Bergman & Beving (2002), Svenska Spel (2003), Dustin (2004), AdLibris (2005), Danaher Motion (2006), Hennes & Mauritz (2007), Sony Ericsson (2008), IKEA (2009), Volvo Cars (2010), Nobel Biocare (2011) och Envirotainer (2012).


Senast uppdaterad: 2014-02-28 11:00