Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-02-14 08:56

Förändring i PostNords styrelse

Departementsrådet Jonas Iversen har till följd av nya arbetsuppgifter inom Finansdepartementet avgått som ledamot av styrelsen för PostNord AB (Publ). För tiden intill PostNords årsstämma den 23 april har Finansdepartementet föreslagit att Patrik Jönsson, kansliråd i Finansdepartementet, adjungeras till PostNords styrelse.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014


Senast uppdaterad: 2014-02-14 08:56