Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-09-11 07:55

Fortsatt högtryck i svensk e-handel – 15 procent tillväxt under andra kvartalet 2014

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under andra kvartalet 2014 ökade försäljningen med 15 procent. Samtidigt möter svenska detaljhandelsföretag, inte minst inom kläder och skor, allt hårdare konkurrens från utländska sajter. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2014 som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Flera branscher visade på stark tillväxt på internet under andra kvartalet och återigen hade barnartiklar/leksaker och bygghandeln starkast tillväxttal. Barnartiklar och leksaker, en bransch där nästan 20 procent av all försäljning redan sker på internet, växte med hela 38 procent under kvartalet. Bygghandeln växte med 28 procent.

- Leksakshandeln fortsätter att gå som tåget på nätet. Allt fler inser smidigheten att handla leksaker och barnartiklar på nätet. Stressade föräldrar behöver inte åka till en stormarknad och passa öppettider utan kan i lugn och ro handla hemifrån och snabbt få varan levererad i sin brevlåda eller till ett postombud som ofta ligger i samma butik som man ändå handlar mat ifrån, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Av de största branscherna på internet går det fortsatt bäst för hemelektronik, vars försäljning ökade på internet med 13 procent. Däremot mattas tillväxten fortsatt av när det gäller svenska företags försäljning av kläder och skor på nätet. Försäljningen ökade med två procent under kvartalet, vilket är den lägsta tillväxttakten sedan branschen började särredovisas i e-barometern 2011.

- Utländska e-handelsföretag som Zalando, Amazon, Asos och Alibaba är idag starka varumärken för många svenska konsumenter. Många tycker det är lika enkelt och tryggt att handla på dessa sajter som i svenska butiker. Leveranserna är snabba och även retur- och reklamationshantering fungerar smidigt. Konkurrensen blir därmed allt tuffare för svenska detaljister, inte minst för de som säljer kläder. Drygt var fjärde försändelse som e-handlades under andra kvartalet levererades från utlandet, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Drygt var tredje e-handelskonsument anger att de handlade varor från utländska sajter under kvartalet. Av dessa anger 32 procent att det e-handlat kläder/skor, 17 procent att de e-handlat böcker eller andra medieprodukter och lika stor andel e-handlade hemelektronik från utländska sajter. De länder som dominerar är Storbritannien, USA, Tyskland och Kina.

- Samtidigt framgår av PostNords rapport E-handeln i Norden Q2 2014 att konsumenter i Norge, Finland och Danmark i ännu högre utsträckning än i Sverige handlar från utländska sajter och att de gärna e-handlar från Sverige. Här finns fortsatt stor potential för svenska detaljister, säger Arne Andersson.

Fakta från e-barometern Q2 2014

  • Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 15 procent andra kvartalet 2014.
  • Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15 procent.
  • Under andra kvartalet var tillväxten kraftigast för barnartiklar/leksaker (38 procent), bygghandel (28 procent) och sport- och fritidsprodukter (16 procent).
  • Av de största branscherna var tillväxten fortsatt starkast för hemelektronik, vars försäljning ökade med 13 procent.
  • Kläder/skor har för andra kvartalet i rad en betydligt lägre tillväxttakt än tidigare, 2 procent, vilket sannolikt främst beror på ökad konkurrens från utländska aktörer.
  • 70 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Av dessa har 11 procent e-handlat med sin mobiltelefon och 32 procent e-handlat från utländska sajter. 27 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser till konsumenter i Sverige levererades från utlandet.
  • Sökmotorer, jämförelsesajter, vänner och bekanta och besök i fysiska butiker är de källor som flest anger som viktiga källor när de ska handla varor på internet. Av de traditionella reklamkanalerna är produktkataloger och erbjudanden som kommer i brevlådan den källa som flest anger som viktiga.
  • En förhållandevis liten andel av e-handelsföretagen har uppfattat att många konsumenterna tycker det är viktigt få välja hur och av vem en e-handlad vara levereras.


Om e-barometern

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning och en företagsundersökning.

E-handeln definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

E-barometern Q2 2014 bygger på information som samlats från företag mellan 1 juli – 8 augusti 2014. 228 företag med försäljning över internet deltog i undersökningen. Konsumentundersökningen genomfördes 1-13 juli 2014 med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Sammanlagt deltog 1326 respondenter i undersökningen.

Då det är en webbundersökning är resultaten representativa för de 93 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-09-11 07:55