Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-01-03 09:19

Fortsatta driftstörningar efter kabelbrand hos IT-leverantör

Natten till den 1 januari inträffade en brand hos PostNords IT-leverantör Evry. Som en konsekvens ligger Postens, Post Danmarks och PostNord Logistics webbplatser nere. Det har påverkat åtkomsten till webbaserade tjänster som till exempel track-and-trace. Vissa kringliggande stödsystem har även drabbats och inneburit att sms-avisering inte har fungerat och påverkat utlämning av vissa försändelser.

Under torsdagen har leverantören arbetat på att åter få webbplatser och funktionalitet i drift. Detta har inte lyckats, varför webbplatserna kommer att ligga nere även fredagen den 3 januari och påverka leveranserna av Postens tjänster varubrev, rek och värdepost under dagen. PostNords produktionssystem för sortering av brev och paket fungerar dock som vanligt och postdistributionen under fredagen kommer inte att påverkas.

PostNord beklagar att konsekvenserna av branden tar längre tid att lösa än vad som varit möjligt att förutse och att dessa nu kan resultera i vissa förseningar och besvär för PostNords kunder. De som besöker Postens, Post Danmarks eller PostNord Logistics webbplatser når tills vidare en tillfällig startsida med information om att sidan de försöker nå är ur funktion och att arbete pågår för att lösa problemen. Från dessa tillfälliga startsidor sker hänvisningar till de funktioner som är tillgängliga i respektive marknad samt till kundtjänsterna.

Evrys arbete fortsätter under fredagen och driftsättningen kommer att löpande verifieras och kvalitetssäkras. Löpande information kommer att ges till PostNords kunder via temporära webbplatser, kundtjänst samt andra upparbetade informationskanaler.


Senast uppdaterad: 2014-01-03 09:19