Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-05-12 15:15

Gunilla Berg ny CFO på PostNord

Gunilla Berg har anställts som ny CFO på PostNord. Hon kommer närmast från Teracom-koncernen där hon är vice VD och CFO.

Gunilla Berg är född 1960 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Datum för hennes tillträde i PostNord meddelas senare.

Gunilla Berg har tidigare bland annat varit vice VD och CFO inom SAS och KF. Hon är idag ledamot av styrelserna för Alfa Laval och Vattenfall och är också ordförande i Vattenfalls revisionsutskott.

Gunilla Berg ersätter Henrik Rättzén som lämnar koncernen.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014, kl 15.15 CET.


Senast uppdaterad: 2014-05-12 15:15