Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-09-03 13:10

Nordisk e-handel för 33 miljarder kronor under andra kvartalet

Under andra kvartalet i år e-handlade sju av tio nordbor varor till ett värde av cirka 33 miljarder SEK.  Att e-handeln utvecklas mycket starkt märks också på paketvolymerna, PostNords e-handelsrelaterade B2C paketvolymer ökade med 12 procent under andra kvartalet. 

E-handeln står sig stark i hela Norden, det visar PostNords rapport E-handel i Norden Q2 2014; norrmännen var de mest frekventa e-handlarna, 71 procent av norrmännen e-handlade förra kvartalet. I Finland var andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 59 procent. I Sverige respektive Danmark e-handlade 70 procent av befolkningen.

Samtidigt sker många av e-handelsköpen utanför Norden. Konsumenter i Finland är de som i högst utsträckning uppskattar att de e-handlat från utländska sajter under andra kvartalet. Av det totala värdet av finländska konsumenters e-handel stod handel från utländska sajter för 43 procent. Motsvarande andel i Sverige utgjorde 23 procent, i Danmark 26 procent och i Norge 32 procent.

- Andelen nordiska e-handelskonsumenter som handlar från utländska sajter ökar något under kvartalet. Allt fler nationella e-handelsföretag satsar på att expandera sin verksamhet till övriga nordiska länder, samtidigt som utomnordiska aktörer expanderar till den nordiska marknaden. Det innebär att det blir lättare för konsumenterna att nå ett bredare utbud till lägre priser vilket driver e-handelns tillväxt ytterligare, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Hälften av alla e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja logistikaktör och sju av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja hur varan ska levereras.

För att möta e-handelskonsumenternas önskemål om valfrihet vid leverans testar PostNord paketautomater i de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Helsingfors. PostNord har sedan tidigare paketautomater på den danska marknaden.

- Paketautomaterna gör paketuthämtningen ännu mer tillgänglig och flexibel vilket vi vet att e-handelskonsumenterna uppskattar. Vi kommer under hösten att i samarbete med våra e-handelskunder testa paketautomater i Stockholmsområdet i anslutning till några utvalda gallerior, säger Arne Andersson.

E-handel i Norden Q2 2014 i sammandrag:

  • Värdet av nordiska konsumenters e-handel under andra kvartalet 2014 uppgick till cirka 33 miljarder SEK.
  • Av dessa uppskattar konsumenterna att cirka 9,6 miljarder SEK är e-handel som har skett från sajter de bedömer är utländska.
  • 44 procent av de nordiska e-handelskonsumenterna uppgav att de e-handlat från utlandet under kvartalet.
  • När nordbor e-handlar från utlandet handlar de helst från Storbritannien.
  • Kläder/skor, böcker/media, hemelektronik samt kosmetika, hud och hårvård är de fyra varukategorier som flest konsumenter i de nordiska länderna e-handlade under andra kvartalet.
  • 43 procent av de nordiska e-handelskonsumenterna valde senast de e-handlade att göra det från en sajt de hade tidigare erfarenhet ifrån.
  • Enligt de nordiska e-handelskonsumenterna är de viktigaste egenskaperna när de ska handla från en webbshop/sajt att det tydligt framgår vad totalpriset blir och att det finns bra och tydlig information om produkterna.
  • 47 procent av alla e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja logistikaktör och sju av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja hur varan ska levereras.

Om E-handel i Norden Q2 2014

PostNord följer från och med det första kvartalet 2014 den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje kvartal, undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för. E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland med drygt 4000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i juli 2014

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-09-03 13:10