Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-05-07 11:21

Nordisk e-handel för 34 Mdr SEK under första kvartalet

Under första kvartalet i år e-handlade sju av tio nordbor varor till ett värde av cirka 34 miljarder SEK. E-handeln är en viktig del av vardagen för konsumenterna i Norden. Att e-handeln utvecklas mycket starkt märks också på paketvolymerna, under första kvartalet i år ökade PostNords e-handelsrelaterade B2C paketvolymer med 15 procent.

E-handeln är viktig i hela Norden, det visar PostNords rapport E-handel i Norden Q1 2014; norrmännen är de mest frekventa e-handlarna, 75 procent av norrmännen e-handlade förra kvartalet. I Finland är andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 66 procent.

-För att möta den växande e-handelsmarknaden ökar PostNord fokus på e-handeln. Vi ska driva utvecklingen av innovativa lösningar på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av e-handlade varor. För att göra detta i praktiken måste vi ha insikt i såväl likheter som olikheter på de nordiska marknaderna, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord.

Hur man önskar få sin e-handlade vara levererad skiljer sig åt mellan länderna och beror också på vilken vara man har e-handlat. Generellt är dock brevlådan det populäraste leveransalternativet i hela Norden med undantag för Finland där det populäraste är att hämta varan hos sitt ombud. I Danmark föredrar många e-handelskonsumenter att få sina varor hemlevererade på dagtid, i övriga nordiska länder är intresset för hemleveranser ganska lågt, istället är det fler som vill hämta sina paket själva hos sitt ombud, på tider som passar dem själv.

-Vi ska även fortsatt vara försthandsvalet på den nordiska e-handelsmarknaden. PostNord ska bidra till att driva företags tillväxt och konkurrenskraft och vara det självklara valet för både avsändare och mottagare av e-handlade varor även i framtiden, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord.

E-handel i Norden Q1 2014 i sammandrag:

  • Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder SEK.
  • Av dessa uppskattar konsumenterna att cirka 10,1 miljarder SEK är e-handel som har skett från sajter de bedömer är utländska.
  • 33 procent av de e-handlade försändelserna i Norden kom under perioden, enligt konsumenterna uppskattning, från utlandet.
  • När nordbor e-handlar från utlandet handlar de helst från Storbritannien.
  • Kläder, böcker, hemelektronik samt kosmetika, hud och hårvård är de fyra varukategorier som flest konsumenter i de nordiska länderna e-handlade under första kvartalet.
  • Hälften av alla e-handelskonsumenter i Norden anser det vara ganska viktigt att själva få välja hur varor som de beställt på internet ska levereras.
  • Förväntningar på leveranstiden skiljer sig åt mellan länderna, danskarna kan maximalt tänka sig att vänta 3,3 dagar på sin vara. De finska e-handelskonsumenterna kan maximalt tänka sig att vänta 4,9 dagar på sin vara.

Om E-handel i Norden Q1 2014
PostNord följer från och med det första kvartalet 2014 den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje kvartal, undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för. E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland med drygt 4000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i april 2014.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-05-07 11:21