Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-03-25 16:15

PostNord emitterar obligationer om 550 MSEK

PostNord AB har idag genomfört en obligationsemission om 550 MSEK. Obligationslånet är femårigt och förfaller den 1 april 2019. Lånet löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR + 85 räntepunkter. Emissionen har skett inom ramen för det befintliga Medium Term Note-programmet och obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Danske Bank och Nordea.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2014.


Senast uppdaterad: 2014-03-25 16:15