Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-04-16 09:00

PostNord och Candyking fortsätter sitt långsiktiga samarbete

PostNord får fortsatt förtroende att försörja den nordiska marknaden med godis från Candyking. Pick’n Mix-marknaden växer och Candyking fortsätter sin expansion i Norden. De senaste åren har Candyking centraliserat sin lagerlösning till PostNord i Norrköping, och väljer nu att förlänga sitt långsiktiga samarbetsavtal med PostNord Logistics TPL AB.

Lagringsuppdraget är förlagt till en av PostNords anläggningar för tredjepartslogistik i Norrköping, Nordens största konfektyrlager för lösgodis. Uppdraget omfattar orderproduktion, lagring, produktion av butiksdisplayer samt övriga förädlingstjänster och sysselsätter ett 50-tal personer per år.

- Det är av stor vikt för Candyking att ha en långsiktig partner och samarbetet med PostNord Logistics har visat att de klarar såväl den effektivitet som Candykings volymer kräver samt att möta de krav på livsmedelshantering som ställs vid produktion och tilläggstjänster, säger Andreas Olsson, Logistikchef, Candyking.

- Candyking är en mycket stark aktör på den nordiska marknaden. Att få fortsatt förtroende att vidareutveckla deras logistiklösning känns väldigt positivt. Under den senaste avtalsperioden har vi bland annat infört Pick by Voice, vilket märkbart har effektiviserat verksamheten. Vi kommer att fortsätta fokusera på ökad kostnadseffektivitet och kvalitet för att bidra till Candykings konkurrenskraft, säger Gunter Bergenroth, VD, PostNord Logistic TPL.


Senast uppdaterad: 2014-04-16 09:00