Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-06-16 09:15

PostNord omfinansierar kreditfacilitet om 2 miljarder SEK

PostNord har ingått avtal om en treårig Multicurrency Revolving Credit Facility om 2 miljarder SEK för rörelsefinansiering. Faciliteten tillhandahålls i lika delar från Danske Bank, Svenska Handelsbanken och SEB. Samtliga banker är Mandated Lead Arrangers och Bookrunners.

Danske Bank är Coordinator samt Documentation and Facility Agent för transaktionen.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2014, kl 09:15 CET.


Senast uppdaterad: 2014-06-16 09:15