Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-03-20 09:30

PostNords årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013

PostNords årsredovisning för 2013 har publicerats på svenska, engelska och danska på www.postnord.se/Investor-relations. Koncernens hållbarhetsredovisning ingår som en del av årsredovisningen.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014.


Senast uppdaterad: 2014-03-20 09:30