Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-11-05 08:55

Stark utveckling av den nordiska e-handelsmarknaden

De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde av 34,5 miljarder SEK. Den positiva e-handelsutvecklingen märks också på att PostNords e-handelsrelaterade B2C-försändelser ökade med 18 procent under tredje kvartalet.  Nu står julhandeln för dörren och de nordiska konsumenterna beräknar att de ska e-handla julklappar till ett värde av drygt 11 miljarder SEK.

Sju av tio nordbor e-handlade under det tredje kvartalet i år. Högst andel e-handelskonsumenter finns i Norge (72 %) och lägst andel i Finland (62 %).

Norge har inte bara den högsta andelen e-handelskonsumenter utan även de e-handelskonsumenter som spenderar mest pengar. De nordiska e-handelskonsumenterna uppskattar att de under det senaste kvartalet har e-handlat varor för ett sammanlagt värde av 34,5 miljarder SEK. De norska e-handelskonsumenterna spenderade i genomsnitt 3 565 SEK under kvartalet på e-handel. Motsvarande siffra för Sverige var 2 864 SEK. Danska e-handelskonsumenter e-handlade för 2 653 SEK under tredje kvartalet och finska e-handelskonsumenter för 2 285 SEK.

– Norden är en mogen e-handelsmarknad och i täten går de norska e-handelskonsumenterna. Både då det gäller hur många som e-handlar och för hur stora belopp. I Finland är e-handeln ännu så länge lite mindre utvecklad men även där är utvecklingen positiv, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

33 procent av de nordiska konsumenterna uppskattar att de ska köpa julklappar på internet i år till ett sammanlagt värde av 11 miljarder SEK. Troligen är det en ganska försiktig prognos, då 31 procent av konsumenterna ännu inte vet om de kommer att e-handla julklappar. Kulmen för den nordiska e-julhandeln sker sista veckan i november. Den viktigaste orsaken till att konsumenterna i Norden väljer att handla sina julklappar på internet är att det är enkelt och bekvämt, men också att det är billigare.

– Mellan de nordiska länderna ser vi en intressant skillnad. I Sverige anger e-handelskonsumenterna att de e-handlar för att slippa trängas i julruschen. Det rankas inte lika högt i övriga nordiska länder. I Finland är till exempel ett tungt vägande skäl att de efterfrågade julklapparna inte finns där konsumenten bor, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

E-handel i Norden Q3 2014 i sammandrag:

  • Värdet av nordiska konsumenters e-handel under andra kvartalet 2014 uppgick till cirka 34,5 miljarder SEK.
  • Av dessa uppskattar konsumenterna att cirka 9,4 miljarder SEK är e-handel som har skett från sajter de bedömer är utländska.
  • 43 procent av de nordiska e-handelskonsumenterna uppgav att de e-handlat från utlandet under kvartalet.
  • När nordbor e-handlar från utlandet handlar de helst från Storbritannien, USA, Kina eller Tyskland
  • Kläder/skor, böcker/media, hemelektronik samt kosmetika, hud- och hårvård är de fyra varukategorier som flest konsumenter i de nordiska länderna e-handlade under andra kvartalet.
  • De nordiska konsumenterna uppskattar att de ska handla julklappar i år för knappa 60 miljarder SEK.
  • 33 procent av de nordiska konsumenterna uppskattar att de ska köpa julklappar på internet till ett värde av 11 miljarder SEK.
  • Julhandeln på internet kulminerar i slutet på november.
  • Den viktigaste orsaken till att konsumenterna i Norden väljer att handla sina julklappar på internet är att det är enkelt och bekvämt.

Om E-handel i Norden Q3 2014
PostNord följer från och med det första kvartalet 2014 den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för. E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland med drygt 4000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i oktober 2014.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-11-05 08:55