Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Stor exportpotential för svensk e-handel

2014-04-10 08:39

Konsumenter i Norden ligger långt fram när det gäller att e-handla varor från utländska sajter. Drygt var tredje nordbo handlade förra året någon gång varor från utländska sajter för sammanlagt 19 miljarder kronor. Däremot e-handlar förhållandevis få konsumenter från sina nordiska grannländer. Det framgår av en ny undersökning från PostNordsom genomförts bland drygt 5 000 konsumenter i Norden.

Under 2013 handlade 2,2 miljoner svenskar varor från utländska sajter för cirka 5,8 miljarder kronor. Det motsvarar 31 procent av alla svenskar mellan 15-79 år. När svenskar konsumerar över gränserna är det framförallt från brittiska, amerikanska, tyska och kinesiska sajter. Däremot är det sällan svenska konsumenter handlar från danska, norska eller finska sajter.

- Svenska e-handelsföretag ligger långt fram i utvecklingen och ofta finns de varor som konsumenterna söker på svenska sajter. Svenskarna söker sig ofta utomlands när de söker unika produkter eller när de handlar varor där pris är avgörande i inköpsprocessen, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Konsumenter i våra nordiska grannländer handlar i högre utsträckning än svenskar från utländska sajter. I Norge handlade nästan varannan konsument(46 procent) från en utländsk sajt 2013, i Danmark var andelen 39 procent och i Finland 33 procent.Konsumenter i våra nordiska grannländer vänder sig dock i högre utsträckning till framförallt brittiska sajter än till svenska. 2,5 miljoner danskar, norrmän och finländare e-handlade 2013 från brittiska sajter, medan 1,3 miljoner e-handlade från svenska sajter.

- Det finns en enorm utvecklingspotential för svenska e-handelsföretag att öka sin försäljning till våra nordiska grannländer. Det finns en väl utvecklad nordisk infrastruktur med nordiska logistiklösningar och kulturellt finns många likheter mellan länderna. Men svenska e-handelsföretag måste bli bättre på att öka sina kunskaper om konsumenternas drivkrafter på respektive marknad och anpassa sina sajter och erbjudanden till detta, säger Arne Andersson.

E-handeln utvecklades mycket starkt under 2013, vilket också märktes hos PostNord vars B2C-paketvolymer ökade med 12 procent på den nordiska marknaden. PostNord har de senaste åren utvecklat sitt nordiska logistikerbjudande och idag har koncernen ett vidsträckt nordiskt distributionsnät med bland annat 5 300 utlämningsställen jämt fördelade över de nordiska länderna.

-Vi kommer nu satsa ytterligare på e-handel. Den goda täckningen i Norden är en stark plattform för att driva utvecklingen av innovativa tjänster på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av fysiska försändelser samt kundinsikt och kundkommunikation, säger Arne Andersson.

Detaljerat resultat

Har du någon gång under året e-handlat varor från utlandet? (med utlandet avses att du upplever e-handelsbutikens hemvist vara utanför Sverige och/eller att leveransen kommer från land utanför Sverige) Bas: Hela befolkningen
SVERIGEDANMARKNORGEFINLANDNORDEN
Andel JA31%39%46%33%36%
befolkning (antal)22100001630000170500013380006 883 000
För hur mycket uppskattar du att du har köpt varor för på internet från utländska sajter det senaste året (BAS:har e-handlat från utlandet 2013)
SVERIGEDANMARKNORGEFINLANDNORDEN
Medelvärde2634 SEK2220 DDK2721 NOK310 EUR
Total e-handel från utlandet under 2013
Beräkning: antal som e-handlat från utlandet * medelvärdet. Växelkurser 1/1 2014
SVERIGEDANMARKNORGEFINLANDNORDEN
Nationell valutaMSEK 5785MDDK 3619MNOK 4640MEUR 415X
SEK5785 MSEK4378 MSEK5132 MSEK3674 MSEK18 969 MSEK
EUR654 MEUR485 MEUR552 MEUR415 MEUR2 106 MEUR
DDK4871 MDDK3619 MDDK4130 MDDK3095 MDDK15 715 MDDK
NOK5467 MNOK4060 MNOK4640 MNOK3474 MNOK17 641 MNOK
Vilka varor har du handlat på internet från utlandet under 2013? Topp 6 (BAS: har e-handlat från utlandet 2013)
SVERIGEDANMARKNORGEFINLANDNORDEN
Kläder24%28%28%30%27%
Hemelektronik24%25%23%22%24%
Böcker13%20%20%15%17%
Sport och fritid11%12%12%10%9%
Kosmetika10%10%16%10%9%
Skor9%10%8%9%7%
Från vilka länder har du handlat varor på Internet från utlandet det senaste året (med utlandet avses att du upplever e-handelsbutikens hemvist vara utanför Sverige och/eller att leveransen kommer från land utanför Sverige). Nordiska länder och topp 4 exkl nordiska länder BAS: E-handlat varor från utlandet 2013
SVERIGEDANMARKNORGEFINLANDnorden
Storbritannien50%56%48%41%49%
USA35%26%48%26%34%
Tyskland27%31%14%37%27%
Kina20%13%24%14%18%
Sverige24%24%29%25%
Danmark9%15%4%10%
Norge3%3%2%3%
Finland2%0%0%1%

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO i januari 2014. Undersökningen är genomförd med webbpanel med riksrepresentativt urval av befolkningen i respektive land.

Antal respondenter på respektive marknad:
Sverige: 2434
Danmark: 1233
Norge: 1094
Finland: 1307

Då undersökningen är genomförd med webbpanel har resultaten räknats om så att hänsyn tagits till internetpenetration i respektive land. Det gör att resultaten som redovisas nedan är representativa för hela befolkningen mellan 15-79 år (när inte annat anges).

För att räkna om till respektive lands valuta har växelkurser från 1 januari 2014 används.

Undersökningen avser e-handel med varor, dvs tjänster som hotell, resor eller biljetter ingår inte i undersökningen.

Last updated: 2014-04-10 08:39