Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-04-10 08:39

Stor exportpotential för svensk e-handel

Konsumenter i Norden ligger långt fram när det gäller att e-handla varor från utländska sajter. Drygt var tredje nordbo handlade förra året någon gång varor från utländska sajter för sammanlagt 19 miljarder kronor. Däremot e-handlar förhållandevis få konsumenter från sina nordiska grannländer. Det framgår av en ny undersökning från PostNordsom genomförts bland drygt 5 000 konsumenter i Norden.

Under 2013 handlade 2,2 miljoner svenskar varor från utländska sajter för cirka 5,8 miljarder kronor. Det motsvarar 31 procent av alla svenskar mellan 15-79 år. När svenskar konsumerar över gränserna är det framförallt från brittiska, amerikanska, tyska och kinesiska sajter. Däremot är det sällan svenska konsumenter handlar från danska, norska eller finska sajter.

- Svenska e-handelsföretag ligger långt fram i utvecklingen och ofta finns de varor som konsumenterna söker på svenska sajter. Svenskarna söker sig ofta utomlands när de söker unika produkter eller när de handlar varor där pris är avgörande i inköpsprocessen, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Konsumenter i våra nordiska grannländer handlar i högre utsträckning än svenskar från utländska sajter. I Norge handlade nästan varannan konsument(46 procent) från en utländsk sajt 2013, i Danmark var andelen 39 procent och i Finland 33 procent.Konsumenter i våra nordiska grannländer vänder sig dock i högre utsträckning till framförallt brittiska sajter än till svenska. 2,5 miljoner danskar, norrmän och finländare e-handlade 2013 från brittiska sajter, medan 1,3 miljoner e-handlade från svenska sajter.

- Det finns en enorm utvecklingspotential för svenska e-handelsföretag att öka sin försäljning till våra nordiska grannländer. Det finns en väl utvecklad nordisk infrastruktur med nordiska logistiklösningar och kulturellt finns många likheter mellan länderna. Men svenska e-handelsföretag måste bli bättre på att öka sina kunskaper om konsumenternas drivkrafter på respektive marknad och anpassa sina sajter och erbjudanden till detta, säger Arne Andersson.

E-handeln utvecklades mycket starkt under 2013, vilket också märktes hos PostNord vars B2C-paketvolymer ökade med 12 procent på den nordiska marknaden. PostNord har de senaste åren utvecklat sitt nordiska logistikerbjudande och idag har koncernen ett vidsträckt nordiskt distributionsnät med bland annat 5 300 utlämningsställen jämt fördelade över de nordiska länderna.

-Vi kommer nu satsa ytterligare på e-handel. Den goda täckningen i Norden är en stark plattform för att driva utvecklingen av innovativa tjänster på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av fysiska försändelser samt kundinsikt och kundkommunikation, säger Arne Andersson.

Detaljerat resultat

Har du någon gång under året e-handlat varor från utlandet? (med utlandet avses att du upplever e-handelsbutikens hemvist vara utanför Sverige och/eller att leveransen kommer från land utanför Sverige) Bas: Hela befolkningen
SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND NORDEN
Andel JA 31% 39% 46% 33% 36%
befolkning (antal) 2210000 1630000 1705000 1338000 6 883 000
För hur mycket uppskattar du att du har köpt varor för på internet från utländska sajter det senaste året (BAS:har e-handlat från utlandet 2013)
SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND NORDEN
Medelvärde 2634 SEK 2220 DDK 2721 NOK 310 EUR
Total e-handel från utlandet under 2013
Beräkning: antal som e-handlat från utlandet * medelvärdet. Växelkurser 1/1 2014
SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND NORDEN
Nationell valuta MSEK 5785 MDDK 3619 MNOK 4640 MEUR 415 X
SEK 5785 MSEK 4378 MSEK 5132 MSEK 3674 MSEK 18 969 MSEK
EUR 654 MEUR 485 MEUR 552 MEUR 415 MEUR 2 106 MEUR
DDK 4871 MDDK 3619 MDDK 4130 MDDK 3095 MDDK 15 715 MDDK
NOK 5467 MNOK 4060 MNOK 4640 MNOK 3474 MNOK 17 641 MNOK
Vilka varor har du handlat på internet från utlandet under 2013? Topp 6 (BAS: har e-handlat från utlandet 2013)
SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND NORDEN
Kläder 24% 28% 28% 30% 27%
Hemelektronik 24% 25% 23% 22% 24%
Böcker 13% 20% 20% 15% 17%
Sport och fritid 11% 12% 12% 10% 9%
Kosmetika 10% 10% 16% 10% 9%
Skor 9% 10% 8% 9% 7%
Från vilka länder har du handlat varor på Internet från utlandet det senaste året (med utlandet avses att du upplever e-handelsbutikens hemvist vara utanför Sverige och/eller att leveransen kommer från land utanför Sverige). Nordiska länder och topp 4 exkl nordiska länder BAS: E-handlat varor från utlandet 2013
SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND norden
Storbritannien 50% 56% 48% 41% 49%
USA 35% 26% 48% 26% 34%
Tyskland 27% 31% 14% 37% 27%
Kina 20% 13% 24% 14% 18%
Sverige 24% 24% 29% 25%
Danmark 9% 15% 4% 10%
Norge 3% 3% 2% 3%
Finland 2% 0% 0% 1%

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO i januari 2014. Undersökningen är genomförd med webbpanel med riksrepresentativt urval av befolkningen i respektive land.

Antal respondenter på respektive marknad:
Sverige: 2434
Danmark: 1233
Norge: 1094
Finland: 1307

Då undersökningen är genomförd med webbpanel har resultaten räknats om så att hänsyn tagits till internetpenetration i respektive land. Det gör att resultaten som redovisas nedan är representativa för hela befolkningen mellan 15-79 år (när inte annat anges).

För att räkna om till respektive lands valuta har växelkurser från 1 januari 2014 används.

Undersökningen avser e-handel med varor, dvs tjänster som hotell, resor eller biljetter ingår inte i undersökningen.


Senast uppdaterad: 2014-04-10 08:39