Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-05-12 10:00

Annemarie Gardshol ny VD för Strålfors efter Per Samuelson

Per Samuelson kommer att tillträda som VD för Beijer Electronics AB. Han lämnar därmed Strålfors AB. Annemarie Gardshol blir övergångsvis ny VD för Strålfors.

Per Samuelson kommer att tillträda som VD för Beijer Electronics. Han lämnar därmed efter 16 år uppdraget som VD för PostNords dotterbolag Strålfors.

Annemarie Gardshol, som är bl.a. är Chief Strategy Officer och chef för e-commerce på PostNord, går övergångsvis in som VD för Strålfors. Hon kommer att kvarstå i PostNords koncernledningsteam och behålla ansvaret för PostNords e-commerceverksamhet. Annemarie Gardshol träder till som VD för Strålfors den 1 juni 2015.

PostNord har tidigare inlett en process med att pröva en eventuell avyttring av Strålfors. Denna process pågår och fortlöper planenligt. Annemarie Gardshol avses kvarstå som VD för Strålfors till processen slutförts.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015, 10.00 CET


Senast uppdaterad: 2015-05-12 10:00