Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-05-12 09:40

E-handeln i Norden ökar stadigt – leveransen viktig faktor

Under årets första kvartal e-handlades det för cirka 36,5 miljarder kr i Norden. Det motsvarar en ökning på cirka 2,5 miljarder kr jämfört med motsvarande period förra året, visar PostNords rapport E-handeln i Norden*.

Nordborna handlar allt mer på internet, mellan januari och april i år ökade e-handeln med 7 procent jämfört med förra året. Danskarna gick om norrmännen som det mest e-handlande folket (76 respektive 75 procent), men även i Sverige och Norge ökade andelen något.

– Utvecklingen av e-handeln i Norden går fortsatt framåt. En avgörande del för att e-handeln ska fortsätta att utvecklas positivt är att leveranserna lever upp till konsumenternas krav. Vi ser att konsumenter i allt större utsträckning förväntar sig att få bestämma hur leveransen ska ske, säger Annemarie Gardshol, chef E-commerce på PostNord.

Nästan hälften av alla nordbor tycker det är mycket viktigt att de själva får välja leveranssätt på sina varor. I Danmark värderas mottagarmakt allra högst. Där tycker över en tredjedel av de som e-handlat att det är mycket viktigt att få välja hur en vara ska levereras.

I Danmark och Sverige förväntar sig ungefär en tredjedel av e-handelskonsumenterna att få sin vara levererad inom tre vardagar. I Norge förväntar sig en fjärdedel av konsumenterna samma leveranstid, och i Finland kan en tredjedel tänka sig att vänta på sin vara i upp till fem dagar.

Hur den e-handlade varan helst ska levereras varierar mellan de nordiska länderna. Det mest populära alternativet för samtliga länder är dock att hämta varan själv hos sitt ombud. I Sverige, Norge och Finland vill ungefär hälften av alla hämta varan själv. I Danmark, där hemleveranser är vanligare, är det dock bara en femtedel som vill gå själv till sitt serviceställe. Intresset för hemleverans på kvällen är generellt sett lågt i alla Nordiska länder.

Mobil e-handel

Fortfarande gör majoriteten av nordborna sina e-handelsköp från datorn, men allt fler handlar från mobiltelefonen.

En tydlig trend jämfört med förra året är att allt fler nordiska e-handelskonsumenter väljer att handla varor med sin mobil. I Sverige är andelen fortsatt högst, men utvecklingen visar en ökning av handeln i mobiltelefonen i nästan alla nordiska länder.

Danskarna ökade sina e-handelsköp från mobilen med 5 procent till 15 procent i år, därmed passerade de det nordiska genomsnittet. I Sverige handlade 17 procent via mobilen, i Norge 12 procent och i Finland 8 procent.

Populära e-handelsvaror

I Sverige och Norge e-handlar man mest media så som böcker, tidningar och skivor. I Danmark och Finland är de populäraste e-handelsvarorna kläder och skor.

Storbritannien, USA, Tyskland och Kina ligger fortfarande överlägset i topp när nordborna e-handlar utomlands. Inom Norden är Sverige fortsatt det populäraste landet för utrikeshandel. Svenskarna handlar däremot inte så mycket från sina grannländer. Mest populärt är att handla kläder och skor utomlands.

 
*) E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, Danmark, Norge och Finland med drygt 4000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i april 2015 med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldrarna 18-79 i respektive land. Undersökningen genomfördes med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Sammanlagt deltog 1084 respondenter i Sverige, 1163 respondenter i Danmark, 1408 respondenter i Norge och 1252 respondenter i Finland.

Beställ rapporten

Hela rapporten kan du beställa här: http://pages.postnord.com/e-handel-i-norden-q1-2015-bestallning.html


Senast uppdaterad: 2015-05-12 09:40