Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-03-26 08:30

PostNord avyttrar fastighet i centrala Köpenhamn

PostNord avyttrar fastigheten i centrala Köpenhamn där företagets danska huvudkontor och en brevterminal är beläget till pensionsbolaget Danica Pension för 925 miljoner DKK.

Avtalet kommer att träda ikraft den 30 juni 2015. PostNord kommer därefter att hyra relevant yta för kontors- och terminalverksamhet till och med år 2018, men gradvis flytta till lokaler mer anpassade för framtida verksamhet.

-Vi är mycket nöjda med att ha skrivit avtal med Danica Pension som har visionen att utveckla fastigheten och skapa en ny stadsdel. För PostNord kommer försäljningen att öka koncernens kapitaleffektivitet och därmed skapa mer flexibilitet för de snabba marknadsförändringar som sker. Vi intensifierar nu arbetet med att hitta väl anpassade lokaler för vår verksamhet, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef.

Catella corporate finance är rådgivare till PostNord.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015, 08.30 CET


Senast uppdaterad: 2015-03-26 08:30