Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-06-26 12:43

PostNord Oy köper Uudenmaan Pikakuljetus Oy

PostNord Oy har i dag träffat avtal om att förvärva Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) av DSV Road Oy. Genom affären stärker PostNord sin ställning i Finland avsevärt inom inrikes paket transporter, schemalagda leveranser, logistiklösningar för hälsovård och e-handel samt temperaturreglerade transporttjänster. Affären måste godkännas av den finska Konkurrens- och konsumentmyndigheten. PostNord bedömer att förvärvet kommer att vara fullt ut genomfört i början av september.

Uudenmaan Pikakuljetus Oy är specialiserade på expressleveranser av paket, schemalagda leveranser och temperaturreglerade transporttjänster. UPK har även specialistkunskaper inom logistik för hälsovården. UPK omsatte omkring 24 miljoner euro år 2014 och har omkring 60 anställda. Bolaget har verksamhet över hela Finland och det är erkänt för sin höga kvalitet.

PostNord har en stark ställning i Finland inom paketleveranser särskilt inom InNight tjänster med schemalagda leveranser. PostNord erbjuder internationella posttjänster, styckegodstransporter, paket- och palltjänster samt lagerhållningslösningar. PostNord är dessutom en stark aktör inom e-handelslogistik. PostNord Oy ingår i PostNord-koncernen, som är det ledande nordiska kommunikations- och logistikföretaget.

– UPK:s och PostNords verksamheter, terminaler och transportnätverk kompletterar varandra perfekt. Det möjliggör en ökning av transportvolymer samtidigt som det förbättrar leveranssäkerheten, vilket gör det möjligt för verksamheten att växa. Affären är också ett tecken på PostNords strategi att stärka sin ställning i Finland, säger PostNord Oy:s VD Jari Rinnekoski.

Genom affären växer PostNords verksamhet i Finland med omkring en tredjedel.

– Volymökningen kommer att förbättra vår konkurrenskraft och skapar förutsättningar för att erbjuda våra kunder högre kvalitet och ett större utbud av logistiktjänster. UPK:s och PostNords verksamheter kompletterar varandra perfekt, fortsätter Jari Rinnekoski.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015, 12.30 CET


Senast uppdaterad: 2015-06-26 12:43