Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-11-04 15:00

PostNord tecknar ramavtal med tre IT-leverantörer

PostNord har tecknat koncernövergripande ramavtal inom IT med Capgemini, Hewlett Packard (HP), Tata Consulting Services (TCS).  I ramavtalen ingår IT-drift, utveckling samt förvaltning.

Sedan flera år tillbaka har PostNord outsourcat både IT-drift samt utveckling och förvaltning av IT-applikationer och system. Då de gamla avtalen nu löper ut har förnyad upphandling genomförts och nya ramavtal tecknats.

– Vi omprövar kontinuerligt vilka leverantörer vi arbetar med. I upphandlingen deltog ett antal kvalificerade leverantörer. Vi har nu valt tre leverantörer som kan ge oss förutsättningar för en snabbare affärsutveckling och tillgång till ny teknik samtidigt som vi håller nere våra kostnader, säger Joss Delissen CIO på PostNord.

Ramavtalen innebär inte någon omedelbar förändring eller byte av leverantör. De nya ramavtalen kommer att avropas vartefter de gamla avtalen löper ut eller nya behov uppstår.


Senast uppdaterad: 2015-11-04 15:00