Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-03-23 10:00

PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2014

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2014 publiceras idag på svenska, engelska och danska på www.postnord.com/sv/Investor-relations. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015 kl. 10.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-03-23 10:00