Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-12-21 08:30

Andreas Falkenmark kommer att lämna PostNords koncernledning

Andreas Falkenmark kommer senast i augusti 2017 att lämna uppgiften som chef för PostNords affärsområde Communication Services och medlem i PostNords koncernledning, Group Executive Team.

Den snabba digitaliseringen tydliggör behovet av att lägga ytterligare kraft på PostNords digitala kommunikationsaffär och intensifiera utvecklingen av koncernens digitala tjänsteerbjudande. Det är därmed också rätt tillfälle att genomföra ett skifte i ledningen för affärsområdet.

- Andreas har framgångsrikt under mer än elva år lett arbetet i brevaffären och gjort utmärkta insatser inom koncernen. Vi är nu helt ense om att det är rätt tid att byta affärsområdeschef och jag är mycket nöjd med den öppenhet Andreas Falkenmark visat att bidra till en ansvarsfull succession, säger koncernchef Håkan Ericsson.

Andreas Falkenmark kommer nu att fullfölja pågående arbete i affärsområdet och lämna koncernen senast i augusti 2017. Rekrytering av efterträdare har inletts.

Andreas Falkenmark anställdes i Posten AB 2005 som chef för dåvarande Marknads- och försäljningsdivisionen och övergick vid omorganisationen 2007 till att som VD leda Posten Meddelande AB. Han var från etablerandet av PostNord 2009 fram till 2014 chef för affärsområdet Meddelande Sverige. Vid införandet av den nuvarande matrisorganisationen var Andreas chef för affärsområdet Mail & Communication och från 2015 är han chef affärsområde Communication Services som bildades av affärsområdet och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet. 

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-12-21 08:30