Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-01-19 11:30

Björn Ekstedt efterträder Joss Delissen som PostNords CIO

PostNords CIO sedan 2006 Joss Delissen har beslutat sig för att lämna PostNord för att gå vidare till nya uppgifter utanför koncernen.

Ny CIO blir Björn Ekstedt med bakgrund från CIO-befattningar inom bl.a. Sandvik och Vattenfall. Björn Ekstedt har också tjänstgjort inom det svenska försvaret där han haft kvalificerade befattningar inom såväl flygvapnet som försvarshögkvarteret.

Björn Ekstedt tillträder i koncernen 1 februari 2016 och övertar CIO-ansvaret från 1 mars då han också inträder i PostNords koncernledning, Group Executive Team. Joss Delissen kommer att under en övergångsperiod stå till koncernens förfogande.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2016, 11.30 CET

Bilder


Senast uppdaterad: 2016-01-19 11:30