Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-03-18 10:00

PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2015

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2015 publiceras idag på svenska, engelska och danska på http://www.postnord.com/arsredovisning2015. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl. 10.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-03-18 10:00