Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge

Charlotte Svensson ny chef för affärsområde Communication Services

2017-01-23 14:00

Charlotte Svensson kommer att efterträda Andreas Falkenmark som chef för affärsområde Communication Services och medlem av PostNords koncernledning, Group Executive Team. 

Charlotte Svensson kommer närmast från Bonnier-koncernen där hon är chef för marknad, läsarintäkter och digital affärsutveckling på på affärsområdet Bonnier News, hon är också koncernens Chief Technical Officer.

Charlotte Svensson har sin utbildning från universiteten i Karlstad och Göteborg samt Chalmers Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat på Intrum Justitia, IDS, Spray och har även en konsultbakgrund som VD på InvoiceIT. 

Charlotte Svensson tillträder senast i augusti 2017.

Kontaktperson: Maria Ibsén. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 14.00 CET. 

Last updated: 2017-01-23 14:00