Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-09-18 13:00

Finn Hansen kommer att lämna PostNords koncernledning

PostNords HR-direktör Finn Hansen kommer att lämna sin befattning för pensionsavgång i september 2018. Arbetet med att rekrytera efterträdare till Finn Hansen inleds nu.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 13.00 CET.
Senast uppdaterad: 2017-09-18 13:00