Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-02-14 16:31

Mette Grunnet lämnar PostNord AB:s styrelse

Mette Grunnet lämnar på grund av hälsoskäl styrelsen för PostNord AB. Mette Grunnet invaldes i styrelsen vid PostNords årsstämma 2016 på förslag av den danska staten. Hon lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

PostNord AB har årsstämma den 27 april 2017.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl 16.30 CET.


Senast uppdaterad: 2017-02-14 16:31