Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-10-20 15:30

PostNords ägare står bakom omställning i Danmark

PostNords ägare, den svenska och den danska staten, har idag slutit avtal som innebär att ägarna skjuter till 2,2 miljarder SEK för transformationen av den danska verksamheten. 

Överenskommelsen innebär att den danska staten skjuter till 1 533 MSEK som är ett bidrag för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten och specifikt ges för att täcka extra s.k. legacy-kostnader för uppsägning av de danska medarbetare som har särskilda villkor. 267 MSEK utgör tillskott av eget kapital från den danska staten och 400 MSEK utgör ett tillskott av eget kapital från den svenska staten.

– Digitaliseringen har medfört att en kraftig omställning av den danska verksamheten måste genomföras. Vi är därför mycket glada över att ägarna har kommit överens om finansieringen och att ägarna står enade bakom PostNords verksamhet. Det gör att vi nu med full kraft kan fortsätta att ställa om den danska verksamheten vilket tillsammans med de aviserade lättnaderna i den svenska postregleringen skapar goda förutsättningar för hela koncernens fortsatta stabilitet och strategiska utveckling, säger PostNords styrelseordförande Jens Moberg.

– När omställningen är klar kommer vi att kunna upprätthålla samhällsservicen med en lönsam brevverksamhet även med små brevvolymer i Danmark och vi kommer att vara en förebild för alla postväsen i världen som ser samma utveckling med fallande brevvolymer, avslutar Jens Moberg.

För mer information om avtalet hänvisas till den svenska och den danska regeringens hemsidor. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/danska-och-svenska-staten-i-avtal-om-postnord-ab/

Vid frågor kontakta:

PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 15.30 CET.


Senast uppdaterad: 2017-10-20 15:30