Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-07-18 15:00

Thomas Backteman blir ny kommunikationsdirektör på PostNord

Thomas Backteman kommer att efterträda Per Mossberg som PostNords kommunikationsdirektör. Skiftet kommer att ske under hösten inför Per Mossbergs förestående pensionsavgång.

Thomas Backteman är idag partner hos kommunikationsrådgivaren Hallvarsson & Halvarsson där han arbetar över hela kommunikationsområdet och med ett särskilt ansvar för Hallvarsson & Halvarssons erbjudande inom transaktionsområdet. Backteman är civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare bl.a. varit kommunikationsdirektör för Swedbank och Studsvik.

Thomas Backteman kommer att tillträda på PostNord under hösten 2017 och kommer efter en kortare överlämningsperiod att överta kommunikationsdirektörsuppgiften och också ingå i PostNords koncernledning, Group Executive Team. Per Mossberg kommer planenligt att gå i pension från PostNord efter årsskiftet.

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 15.00 CET.


Senast uppdaterad: 2017-07-18 15:00