Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-08-14 11:00

Christian Jansson vald till ny styrelseordförande vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

En extra bolagsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 14 augusti. Stämman beslutade att godkänna aktieägarnas förslag om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och arvode till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om nyval av Christian Jansson och Christian Frigast som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De ersätter Jens Moberg, styrelseordförande och styrelseledamot, och Anitra Steen, styrelseledamot, som ställt sina platser i PostNords styrelse till förfogande.

Christian Jansson valdes till styrelsens ordförande och Christian Frigast till vice ordförande.

Christian Jansson är född 1949. Han är civilekonom och hedersdoktor (Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet. Han är bland annat styrelseordförande i Accumbo och i Random Walk Imaging samt styrelseledamot i Excillum. Han har tidigare bland annat varit VD för KappAhl, Ellos och Europris. Han har också varit styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.

Christian Frigast är född 1951. Han har en masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.) från Köpenhamns universitet. Han är partner och ordförande i Axcel Management A/S, där han tidigare varit Managing Partner, och är bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S, EKF - Danmarks Eksportkredit, Bestyrelsesforeningen och tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S, DVCA (Danish Venture Capital Association) och Axcel Advisory Board samt styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.

Arvode till styrelsens ordförande utgår enligt årsstämmans tidigare beslut med 670 000 SEK på årsbasis. Beloppet kommer att fördelas mellan den avgående respektive den tillträdande ordföranden baserat på hur lång tid respektive person tjänstgjort som ordförande i förhållande till den tid uppdraget avser enligt årsstämmans beslut.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens vice ordförande ska utgå med 500 000 SEK på årsbasis.

PostNord AB (publ) ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten företräddes på den extra bolagsstämman av Bente Bohn, afdelingsleder vid Transport-, Bygg- och Bostadsministeriet i Danmark, och den svenska staten företräddes av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på www.postnord.com.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post 
press@postnord.com 

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 11.00 CET.  

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 


Senast uppdaterad: 2018-08-14 11:00