Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-10-26 08:00

Delårsrapport januari-september 2018: Omställningen i Danmark börjar ge resultat

TREDJE KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 8 840 (8 547) MSEK, en organisk tillväxt med 0,1%
  • Rörelseresultatet förbättrades till -73 (-199) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -65 (-123) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -122 (-224) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,11) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -371 (-370) MSEK

Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

Tredje kvartalet är för PostNord det säsongsmässigt svagaste under året. Juli och augusti är månader med mindre paket- och brevvolymer än resterande del av året. Det tredje kvartalet 2018 har dock varit bättre än motsvarande kvartal 2017, vilket främst förklaras av att Danmarks förlust minskat. I Danmark börjar besparingarna från omställningen ge effekt. Brevvolymerna i Sverige har börjat falla kraftigare än tidigare och vi ser nu att digitaliseringstakten ökar även i Sverige, vilket påverkar resultatet negativt.

Kvartalet har både i Sverige och i Danmark kännetecknats av stabil hög kvalité för brevdistributionen. Brevkvalitén ligger stadigt över staternas uppsatta kvalitetskrav och till skillnad från föregående år så har vi kunnat undvika en nedgång i kvaliteten under semesterperioden.

Affärsverksamheten har haft en fortsatt hög aktivitetsnivå under kvartalet och bland annat tecknades en förlängning av vårt nordiska avtal med Zalando. Avtalet beräknas vara värt 2,5 miljarder i omsättning under tre år. Det är också glädjande att vi har förlängt ombudsavtalet med Coop under kvartalet. Det gör att vi nu har en stabilitet för de närmaste åren med fortsatta ombudsavtal med alla de tre stora livsmedelskedjorna i Sverige - ICA, Coop och Axfood – samt nya ombud genom Pressbyrån och 7-Elevenbutikerna. Vi arbetar kontinuerligt med att öka antalet ombud ytterligare för att på så sätt göra det ännu enklare för mottagarna att hitta ett utlämningsställe som passar i livspusslet. Totalt har vi hittills under året ökat antalet utlämningsställen med 461, varav 40 i Norge, 200 i Finland, 81 i Danmark och 140 i Sverige.

Under kvartalet har vi lanserat ett nytt koncept för små och medelstora e-handlare kallat ecNOW. Konceptet erbjuder en flexibel logistiklösning som e-handlaren kan växa med över tiden.

Utöver logistikdelen erbjuder vi alla andra tjänster som vi har i vårt erbjudande som kan passa en e-handlare som selektering av målgrupper, kundbearbetning med direktreklam, transportlösningar, fakturering, uppföljning, analys med mera. Konceptet, som lanserades i mindre skala under sommaren, har redan sina första kunder och jag ser fram emot en spännande framtid för denna typ av omnikanallösning riktade mot specifika kundgrupper.

En viktig del av arbetet under kvartalet är att förbereda organisationen på årets mest intensiva period, nämligen tiden från ”Black Friday” den 23 november fram till julafton. Hela systemet kommer att gå på högtryck och vi ser framför oss enskilda dagar där volymerna i vårt system kan bli upp till 100 procent högre än under en normal dag. Volymökningarna gäller ju inte bara oss utan hela branschen. Det gör bland annat att extra transportkapacitet kan bli betydligt dyrare än under en normal vecka. Vi kommer dessutom behöva ta in extrapersonal för att hantera både sortering och distribution, inte minst för att vi måste kunna köra våra anläggningar alla dygnets timmar under alla veckans dagar. För att delvis kompensera för den kostnadsökning som denna arbetsintensiva period innebär kommunicerade vi i början av september att vi under perioden 15 november till 31 december kommer att ta ut ett kapacitetstillägg för svenska B2C (företag till privatperson) paket på 4 kronor per paket. Tillägget ska ge en viss kostnadstäckning och syftar inte till att prismaximera i högsäsong. Kapacitetstillägget innebär en extrakostnad för e-handlarna, men jag tror att det finns en förståelse för de kostnadsökningar PostNord har i samband med denna kapacitetstopp.  

Nu går vi in i årets mest intensiva period. Det är en spännande men utmanande tid och det är också nu som vår kompetens och erfarenhet gör som allra mest nytta för våra kunder.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00 CET. 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-10-26 08:00