Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-03-01 08:00

Nya riktlinjer för moms på varor i postförsändelser

Från och med idag den 1 mars 2018 kommer alla varor i postförsändelser som anländer direkt till Sverige från
länder utanför EU:s tullunion att beläggas med moms och eventuell tull.

Förändringen är en följd av att Tullverket har givit direktiv till PostNord om att säkerställa att moms är betald av importören (mottagaren) innan försändelsen levereras till mottagaren i de fall moms ska tas ut enligt gällande lagstiftning. 

PostNords hanteringsavgift är 75 kronor inklusive moms för försändelser med ett deklarerat värde på under 1 500 kronor. Försändelser med ett deklarerat värde på 1 500 kronor eller mer ska även tulldeklareras och hanteringsavgiften för dessa försändelser är 125 kronor, inklusive moms.   

Så snart betalningen av moms, eventuell tullavgift och hanteringsavgiften är registrerad och Tullverket godkänt införtullningen kommer PostNord att leverera försändelsen till mottagare eller ombud beroende på tjänstevillkor och försändelsens storlek. Det går att betala med Swish och betalkort.   

Sedan tidigare gäller att gåvor mellan privatpersoner i normalfallet är momsbefriade under 500 kronor. 

I de fall PostNord uppmärksammar försändelser som verkar vara felaktigt deklarerade som gåvoförsändelser eller andra uppenbara avvikelser kommer PostNord överlämna dessa till Tullverket för bedömning eller hantera dessa försändelser enligt Tullverkets instruktioner. 

Efter att försändelsen ankommer till PostNords lager kommer den att registreras och en avisering skickas ut med sms till mottagaren i de fall mobilnummer är registrerat. I de fall mobilnummer saknas kommer en brevavisering att skickas till mottagaren. Av aviseringen framgår hur betalning ska göras. Om inte betalning är registrerad inom tre dagar skickas en påminnelse ut i form av en brevavisering. I aviseringen framgår när betalning senast måste ske för att försändelsen inte ska skickas tillbaka till avsändaren. Mottagaren har alltid åtminstone 14 dagar på sig.

I de fall man som enskild själv önskar utföra sin momsdeklaration kommer det att vara möjligt. Avgiften på 75 kronor kommer att tas ut av PostNord även i dessa fall eftersom den här hanteringen i stor utsträckning kommer att vara manuell, samtidigt som även kostnader för scanning, lager och sortering kvarstår. Man behöver då meddela kolli-ID till PostNords kundservice och följa instruktioner från Tullverket.  


Senast uppdaterad: 2018-03-01 08:00