Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-09-06 14:30

PostNord emitterar obligationer i SEK

PostNord AB (publ) har under gårdagen genomfört en obligationsemission om totalt 1,3 mdr SEK, varav 500 MSEK med tre års löptid och 800 MSEK med fem års löptid. Intresset för obligationerna var mycket stort och emissionen övertecknades.

Emissionslikviden kommer att användas främst för refinansiering av utestående lån. PostNord kommer att notera obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Handelsbanken, Nordea och Danske Bank agerade som Joint Lead Managers för transaktionen.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 14.30 CET.


Senast uppdaterad: 2018-09-06 14:30