Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-03-16 10:00

PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2017

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2017 publiceras idag på svenska, engelska och danska på http://www.postnord.com/arsredovisning2017. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman: Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 10.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-03-16 10:00