Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-01-30 09:00

PostNords styrelseordförande Jens Moberg avböjer omval till styrelsen

PostNords styrelseordförande Jens Moberg har meddelat ägarna, den svenska och danska staten, att han inte står till förfogande för omval i samband med årsstämman den 26 april 2018.

- PostNord har under min tid som ordförande genomgått en omfattande förändring, från ett brevföretag med paket- och logistikverksamhet till ett paket- och logistikföretag med brevverksamhet. Det är fortfarande mycket kvar att göra, men den beslutade finansieringen av den danska omställningen är en viktig milstolpe i den pågående transformationen. Tidpunkten känns därför rätt för mig att efter fem år träda tillbaka och lämna över ordförandeskapet till någon som kan genomföra den fastlagda strategin med nya förutsättningar, säger Jens Moberg.

Arbetet med att finna hans efterträdare inleds omedelbart. Jens kvarstår som ordförande fram till årsstämman 2018.

- Strategin för PostNord ligger fast och bolaget har under min tid som ordförande lagt grunden för sin framtida utveckling. Bolaget har en kompetent och engagerad ledning, som tillsammans med de beslut som har fattats de senaste åren med nya postlagar i Sverige och Danmark samt finansieringen av den danska omställningen, skapar goda förutsättningar för att ta sig an bolagets framtida utmaningar, avslutar Jens Moberg.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari kl. 9.00 CET.


Senast uppdaterad: 2018-01-30 09:00