Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-10-29 09:00

Annemarie Gardshol ny koncernchef och Peter Kjaer Jensen vice VD i PostNord AB

Styrelsen har utsett Annemarie Gardshol till VD och koncernchef för PostNord AB. Samtidigt har styrelsen utsett Peter Kjaer Jensen till vice VD i PostNord. De tillträder den 1 november 2019. 

För att säkerställa en framtida ledande position i en värld med förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster genomgår PostNord just nu en stor transformation inom kärnverksamheten paket och brev.

- Genom detta får vi ett ledarskap med god kännedom om verksamheten och kompletterande förmågor att fortsatt leda transformationen framåt i högt tempo. Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen är båda väl insatta i PostNords utmaningar och har varit aktiva i omställningsarbetet under de senaste åren, säger styrelsens ordförande Christian Jansson.

Förändringen är ett led i den omorganisation som inleddes i april 2019. Annemarie Gardshol har sedan dess varit tillförordnad koncernchef. Hon började på PostNord 2012 och har innehaft ett flertal chefspositioner inom företaget, bland annat som VD PostNord Strålfors Group och Chief Strategy Officer. Sedan den 1 februari 2018 är hon chef för PostNord Sverige. Annemarie Gardshol är född 1967 och är utbildad civilingenjör och har under sin karriär haft ledande befattningar inom Gambro och arbetat som managementkonsult vid McKinsey & Company.

Peter Kjaer Jensen har varit del av koncernen sedan 2014 är och är sedan juni 2016 chef för den danska verksamheten och den som lett den stora transformationen av brevverksamheten i PostNord Danmark. Dessförinnan var han chef för affärsområdet e-Commerce & Logistics. Peter har också med sig en mångårig internationell logistikerfarenhet från verksamheter som Maersk och Damco.

Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen kommer även fortsättningsvis att vara kvar i sina respektive roller som ytterst ansvariga för PostNord Sverige och PostNord Danmark.

- PostNord behöver på ett flexibelt och effektivt sätt fortsätta att ställa om för att anpassa verksamheten till den växande paketmarknaden och sjunkande brevvolymer och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad, sammanfattar ordförande Christian Jansson.

Ytterligare information om Annemarie Gardshol på postnord.com
Ytterligare information om Peter Kjær Jensen på postnord.com


Senast uppdaterad: 2019-10-29 09:00