Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-09 08:00

Annemarie Gardshol ny tillförordnad koncernchef på PostNord

Styrelsen har utsett Annemarie Gardshol till tillförordnad koncernchef för PostNord. PostNord behöver fortsätta sin höga omställningstakt för att möta omvärldsförändringarna inom vår kärnaffär på brev- och paketmarknaden. Givet den nya fas av utmaningar PostNord står inför är det dags för ett nytt ledarskap. Rekryteringen av en ny koncernchef inleds omedelbart.

Brev- och paketmarknaden genomgår stora förändringar. PostNord behöver på ett flexibelt och effektivt sätt fortsätta ställa om från minskade brevvolymer till en växande paketmarknad och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad.

 - Som en konsekvens av accelererande marknadsförändringar behöver takten i PostNords omställningsarbete öka ytterligare. Samtidigt måste ett ökat fokus ligga på kärnverksamheten i respektive land, vilket är avgörande för att möta kundernas behov och möjliggöra långsiktig lönsamhet. Styrelsen och Håkan Ericsson har därför gemensamt kommit fram till att det är dags för nytt ledarskap för PostNord, säger Christian Jansson, ordförande i PostNord.

 - Håkan Ericsson har varit mycket betydelsefull i PostNords stora omställningsarbete. Med sitt goda ledarskap har Håkan Ericsson genomfört betydande investeringar i bolagets växande paketaffär och samtidigt realiserat krävande kostnadsneddragningar, fortsätter Christian Jansson.

 - Jag är stolt över att ha lett ett omfattande förändringsarbete tillsammans med alla medarbetare på PostNord de senaste dryga fem åren. Grunden för nästa fas i detta arbete är på plats, och det är nu rätt tid att lämna över till ett nytt ledarskap, säger avgående koncernchef Håkan Ericsson.

Nuvarande Sverigechef Annemarie Gardshol tillträder som tillförordnad koncernchef idag. Hon är med sin bakgrund inom PostNord väl insatt i kärnverksamheten och de utmaningar som bolaget står inför. Hon kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som vd för PostNord Sverige.

 - Den nya ledningen kommer nu med högsta fart, i samarbete med styrelsen, arbeta fram en plan för att genomföra de nödvändiga omställningarna. Vår ambition är att fortsätta stärka vår ledande position i Norden, säger Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef för PostNord.

Utöver detta kommer ledningsgruppen förnyas ytterligare med en tillförordnad CFO, Lena Larsson (f.n. Head of Group Business Control), i och med att nuvarande CFO Gunilla Berg också kommer att lämna organisationen.

- Gunilla Berg har gjort en viktig insats för PostNord i en för bolaget kritisk period, och bolaget vill tacka henne för mycket goda insatser, säger Christian Jansson, ordförande i PostNord.

Styrelsen inleder nu en bred rekryteringsprocess med målsättning om att ha ny permanent koncernchef samt CFO på plats senast kring årsskiftet.


Senast uppdaterad: 2019-04-09 08:00