Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-09-23 14:30

Charlotte Svensson lämnar PostNord

Charlotte Svensson, som sedan den 1 juli har varit tillförordnad chef för koncernenheten Digital Products, Channels & Development och ingått i PostNord-koncernens ledningsgrupp sedan 2017, lämnar företaget och ledningsgruppen den 31 oktober.

Sedan den 1 juli är landsorganisationerna inom PostNord-koncernen ansvariga för den digitala strategin på respektive marknad. Under hösten har ett arbete genomförts tillsammans med respektive landsorganisation som har syftat till att sätta den strategiska digitala agendan, fokusera utvecklingsportföljen samt samla gemensamma plattformar i en enhet. I linje med genomförd analys flyttas den digitala koncernenheten in i enheten Nordic Strategy & Solutions och Charlotte Svensson lämnar därmed PostNord.

- Charlotte har under sin tid inom koncernen varit ansvarig för såväl det tidigare affärsområdet Communication Services, och därmed utvecklingen av vår brevverksamhet, som vårt digitala erbjudande. Charlotte har sedan hon kom till koncernen varit bidragande till att bana väg för att vi ska kunna driva en välfungerande brevverksamhet under lång tid framöver. Jag önskar henne ett stort lycka till i sina framtida utmaningar, säger tillförordnad koncernchef och VD, Annemarie Gardshol.


Senast uppdaterad: 2019-09-23 14:30