Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-05-28 14:00

Förändringar i PostNords koncernledning

Med anledning av den omorganisation som inleddes den 9 april och där Annemarie Gardshol utsågs till tillförordnad koncernchef och Lena Larsson till tillförordnad CFO för koncernen kommer koncernledningen från och med den 1 juli 2019 att utgöras av följande personer:

 • Annemarie Gardshol, Chef PostNord Sverige och Tf Koncernchef
 • Lena Larsson, Tf CFO
 • Peter Kjær Jensen, Chef PostNord Danmark
 • Robin Olsen, Chef PostNord Norge
 • Ylva Ekborn, Chef PostNord Strålfors
 • Kristina Lilja, Chefjurist och Chef Legal and Staff Functions
 • Jan Starrsjö, Tf Chef Nordic Strategy & Solutions
 • Charlotte Svensson, Tf Chef Digital Products, Channels & Development
 • Björn Ekstedt, CIO

Följande personer lämnar den 30 juni PostNords koncernledning:

 • Anders Holm, Chef Nordic Solutions
 • Mikael Wikner, Tf Chef Operations & Technology
 • Thomas Backteman, Chef Corporate Affairs
 • Tim Jørnsen, Chef affärsområde eCommers & Logistics

Förändringarna inom PostNord är ett led i det omställningsarbete som syftar till att möta de stora förändringar som brev- och paketmarknaderna genomgår. PostNord behöver på ett flexibelt och effektivt sätt fortsätta att ställa om för att anpassa verksamheten till den växande paketmarknaden och de sjunkande brevvolymerna och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad.


Senast uppdaterad: 2019-05-28 14:00